CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS

środa, 18 marca 2009

C’ la grève! - ciąg dalszy. Barykady, akcje...

Sytuacja się zaostrza. Lud postanowił wznieść barykady!

Oto zdjęcia kilku wczesnych barykad budynków Préfa, F, G oraz H:
"Préfabriqués" (w skrócie "Préfa") :
"Budynek F":
"Budynek G" :
"Budynek H"
A tutaj kilka późniejszych, najśmielszych barykad budynków F oraz G:
"Budynek F" :
„Fac engagée, Fac enragée / uniwersytet zaangażowany, uniwersytet wściekły”
„La barricade ferme la rue mais ouvre la voie / Barykada zamyka ulicę, ale otwiera drogę...”
„Zone de resistance / strefa oporu”
„L’économie est blessée - qu’elle crève / Gospodarka jest ranna – niech zdycha”
„On ne revendique rien...ON PENDRA, on ne demande rien...ON OCCUPERA, ON RÉQUISITIONNERA / Nie żądamy niczego...POWIESIMY, nie prosimy o nic...BĘDZIEMY OKUPOWAĆ, BĘDZIEMY REKWIROWAĆ”
„Ce n’est qu’un début – continuons le combat / To tylko początek – kontynuujmy walkę”
„Nous sommes en marche – vaincus parfois, domptés jamais / Działamy – pokonani czasami, poskromieni nigdy”

„Le meilleur bulletin de vote – c’est le pavé / bruk - najlepszą kartką wyborczą”

„Soyons à la mesure de nos rêves / bądźmy na miarę naszych marzeń”

„Ni Dieu, ni maîtres – tout passe par la lutte / ni Bóg, ni przełożeni – wszystko osiąga się walką”
"Budynek G" :

A to tzw. „Printemps des chaises” [wiosna krzeseł]* wokół budynku F:
Oraz akcja pt. „Tu ma miejsce morderstwo studentów”**:


W piątek koło południa miała miejsce bójka między okupującymi Amphi A studentami a grupą zadymiarzy. Wskutek czego, pani rektor – dotychczas przychylna protestującym studentom - wezwała żandarmerię i wyrzuciła wszystkich z terenu uniwersytetu. Z oświadczenia, które widnieje teraz na wszystkich bramach uniwersyteckich, dowiadujemy się, że teren uniwersytetu został zamknięty do poniedziałku rano włącznie – w poniedziałek wejście odbywać się będzie tylko za okazaniem legitymacji studenckiej i tylko od strony Avenue du Val de Montferrand.
GLOSARIUSZ:
* Printemps des chaises [wiosna krzeseł] polega na wystawieniu na zewnątrz wszystkich krzeseł i ławek z sal wykładowych. W wersji angielskiej, zajęcia nadal się odbywają, tyle, że w pustych salach, a studenci siedzą na podłodze. W wersji francuskiej, zajęcia się nie odbywają, krzesła i ławki użyte są do stworzenia wokół budynków barykad, których pilnują potem studenci.
* Akcja „Tu ma miejsce morderstwo studentów” polegała na wymalowaniu wielkich czerwonych plam na chodnikach na terenie uniwersytetu i przyklejenie doń kserokopii legitymacji studenckich (z dopiskami typu: bezrobotny student, niepewność pracy itp.).